ANSYS 多核心并行计算与计算机硬件选择

ANSYS 多核心并行计算与计算机硬件选择 扫二维码继续学习

38.00 元

研发埠每个学习群都有专门的老师和工作人员答疑,形成了良好的学习氛围。

研发埠ANSYS仿真集训营QQ群: 340359680

该课程属于《Ansys使用技巧集锦》其中一个章节

课程大纲

1.1 workbench平台下 5个多核心并行计算的设置

     1.2 默认关闭与开启后计算速度的对比

     1.3 多核心并行计算概述

     1.4计算规模的估计

     1.5 根据计算规模与预算 选择计算机硬件

        1.5.1 内存的选择

        1.5.2 处理器的选择

        1.5.3 硬盘的选择

        1.5.4 显卡的选择

        1.5.5 主板的选择

        1.5.6 电源的选择

课程时长:95分钟

点击这里给我发消息