EDEM软件在Linux系统中编译API

EDEM软件在Linux系统中编译API 扫二维码继续学习

25.00 元

申请该软件免费试用

颗粒系统仿真技术交流QQ群:178717288 

通过实例详细讲解如何在Linux系统中编译EDEM API,以及相关的要点和注意事项。

 

EDEM-CFD耦合及EDEM-API二次开发课程推荐:

http://edu.yanfabu.com/course/265

 

点击这里给我发消息